TƯƠNG TỰ TIẾNG ANH LÀ GÌ

like, alượt thích, similar lớn cùng the same trong tiếng anh nó Tức là “kiểu như nhau” nhưng bí quyết cần sử dụng của nó không giống nhau 1 chút nào. Thông thường lượt thích, alike, similar to cùng the same áp dụng để đối chiếu các hành động hoặc tình huống. Để đọc sâu hơn về kiểu cách sử dụng của chính nó thì bọn họ cùng mày mò nhé.

Bạn đang xem: Tương tự tiếng anh là gì

Đang xem: Tương từ bỏ giờ đồng hồ anh là gì

LIKE

Nghĩa: (giới từ) Giống (như), trái nghĩa: unlượt thích.

Cấu trúc:

Be + like + N (danh từ)

Ví dụ:

– This hat is like that hat. Cái mũ này như thể dòng mũ kia.

N + lượt thích + N

– I have a hat like yours. Tôi gồm một cái nón kiểu như dòng của bạn

lượt thích + N, + mệnh đề

– Like his father, he is a teacher. Giống như bố mình, anh ấy là một trong cô giáo.

ALIKE

Nghĩa: (giới từ/tính từ) Giống nhau

Cấu trúc: Luôn đứng một mình, sống sau hai danh tự (noun) hoặc danh trường đoản cú số những (plural noun)

Ví dụ:

– This hat and that one are alike Cái nón này với loại nón cơ tương đương nhau.

– They tried to treat all their children alike Họ cố gắng đối xử với toàn bộ rất nhiều đứa ttốt như nhau.

Xem thêm:

Lưu ý: Không dùng Alike đứng trước một danh từ

SIMILAR TO

Nghĩa: (tính từ) tương tự

Cấu trúc: Không “to” nếu như similar đứng 1 mình hoặc “similar + to lớn + N/Pronoun”

Ví dụ:

– Your hat is similar to lớn mine. (mine = my hat) Mũ của công ty tương tự mũ của tôi.

THE SAME

Nghĩa: tương tự nhau

Cấu trúc: The same as + N/The same +noun+as…/The same + N.

Ví dụ:

– An’s salary is the same as mine = An gets the same salary as me Lương của An bởi lương của tôi.

– We go lớn the same school Chúng tôi học tập thuộc ngôi trường.

Bài tập:

Chọn A. Alượt thích, B.Like, C.Similar to, D.The same as

The twins are … in looks but not in personalityThese three photographs are almost … .She’s … her sister.Her ideas are quite … mine.I want a shirt that’s … the one in the window.His eyes is …his father.His father và he are ….What’s that noise? It sounds … a baby crying.Although they are brother, they don’t look ….

Đáp án

A, 2.A, 3.B, 4.C, 5.D, 6.B, 7.A, 8.B, 9.A

like, alượt thích, similar to lớn cùng the same bên cạnh sử dụng trong so sánh nhưng nó bao gồm kết cấu dùng khôn xiết không giống nhau LIKE sau like + N, ALIKE Luôn đứng một mình, sống sau nhì danh từ (noun) hoặc danh trường đoản cú số những (plural noun). SIMILAR đứng một mình hoặc “similar + to lớn + N/Pronoun”, THE SAME được sử dụng cùng với cấu tạo The same as + N/The same +noun+as…/The same + N. Bây tiếng chúng ta vẫn hiểu hết rồi chứ đọng.

Nếu các bạn bao gồm bất kể thắc mắc làm sao thì hãy bình luận lại mình đã trả lời các bạn vào thời hạn nhanh nhất nhé. Hãy bnóng mô tả trường hợp hữu dụng, cùng quan sát và theo dõi nhằm update hồ hết bài viết tiên tiến nhất của bên mình nhé.