Tìm Hiểu Về Thi Bằng Lái Ô Tô

Người dự giáp hạch (thí sinh) vào phòng tiếp giáp hạch triết lý xuất trình minh chứng nhân dân, phiếu thu lệ phí gần kề hạch, đón nhận máy tính tại phòng tiếp giáp hạch lý thuyết. Chọn hạng xe tiếp giáp hạch, khóa, số báo danh dự gần kề hạch và tiến hành bài sát hạch lý thuyết.

Bạn đang xem: Tìm hiểu về thi bằng lái ô tô

- thời hạn làm bài: đôi mươi phút

- từng đề gần kề hạch có 30 câu hỏi, mỗi câu hỏi trong đề gần kề hạch tất cả từ 02 mang lại 04 ý trả lời và gồm từ 01 đến 02 ý đúng; nếu vấn đáp thiếu ý đúng được coi là trả lời sai;

- Khi dứt bài giáp hạch hoặc hết thời gian quy định, tất cả các câu vấn đáp của sỹ tử (kể cả các thắc mắc chưa trả lời hết) được máy tự động chấm điểm và lưu giữ trong đồ vật chủ;

Công nhấn kết quả: Thang điểm 30

- Điểm đạt đối lái xe ô tô: tự 28 điểm trở.

II - SÁT HẠCH THỰC HÀNH: gần cạnh hạch kỹ nãng lái xe trong hình và trên đường

*

A - liền kề hạch tài xế trong hình:

- Đối với xe hơi sát hạch không tồn tại sát hạch viên;

- Thí sinh chào đón ô tô ngay cạnh hạch, tiến hành bài giáp hạch thực hành lái xe trong hình;

- sỹ tử dự giáp hạch lái xe: tiến hành liên trả 10 bài xích gồm:

- bài bác 1: Xuất phát;(Xem bỏ ra tiết)

- bài xích 2: giới hạn xe nhường nhịn đường cho tất cả những người đi bộ;(Xem đưa ra tiết)

- bài bác 3: dừng xe, xuất phát trên dốc;(Xem đưa ra tiết)

- bài 4: Qua vệt bánh xe cộ và mặt đường vòng vuông góc;(Xem bỏ ra tiết)

- bài 5: Qua bửa tư gồm tín hiệu điều khiển giao thông;(Xem chi tiết)

- bài 6: Qua con đường vòng xung quanh co;(Xem đưa ra tiết)

- bài 7: Ghép xe pháo vào chuồng dọc;(Xem chi tiết)

- bài 8: Ghép xe vào chuồng ngang;(Xem bỏ ra tiết)

- bài xích 9: tạm dừng ở đoạn có đường sắt chạy qua;(Xem bỏ ra tiết)

- bài xích 10: thay đổi số trê tuyến phố bằng;(Xem chi tiết)

- bài bác 11: Kết thúc.(Xem bỏ ra tiết)

Trong sân giáp hạch, ngoài quanh vùng những bài bác sát hạch, thí sinh sẽ gặp gỡ tình huống nguy hiểm; tình huống này xuất hiện ngẫu nhiên, bất thần tại 05 vị trí.

Xem thêm:

(Xem đưa ra tiết)

Trong quy trình sát hạch, thí sinh phải tiến hành đúng trình tự; chấp hành quy tắc giao thông vận tải đường bộ; giữ động cơ vận động liên tục; tốc độ động cơ không thật 4000 vòng/phút; tốc độ xe chạy (trừ bài thay đổi số trê tuyến phố bằng) không quá 20 km/h, ví như không tiến hành được có khả năng sẽ bị trừ điểm như pháp luật tại những bài cạnh bên hạch.

Công thừa nhận kết quả:

a) thời hạn thực hiện các bài liền kề hạch: 18 phút;

b) Thang điểm: 100 điểm;

c) Điểm đạt: từ 80 điểm trở lên

B- liền kề hạch lái xetrên đường:(Sát hạch trên xe tất cả gắn thiết bị điện tử chấm điểm tự động hóa và có 01 gần kề hạch viên trên xe).(Xem chi tiêt)

Người dự giáp hạch chào đón ô tô liền kề hạch và tiến hành bài sát hạch lái xe trên đường

Thí sinh tiến hành bài gần kề hạch lái xe trê tuyến phố giao thông công cộng, dài về tối thiểu 02km, tất cả đủ tình huống theo chế độ (đoạn đường vày Sở Giao thông vận tải lựa chọn sau khi thống độc nhất với cơ quan làm chủ giao thông gồm thẩm quyền và đăng ký với Tổng viên Đường bộ Việt Nam);

Các bài thực hiện: xuất hành theo tín lệnh “Bắt đầu” phạt ra bên trên loa của xe liền kề hạch với Thí sinh tiến hành các thao tác làm việc “Tăng số”, “Giảm số”, “Kết thúc” khi có tín hiệu lệnh trên loa của xe pháo .

Trong quá trình sát hạch, sỹ tử phải tiến hành đúng trình tự; chấp hành quy tắc giao thông đường bộ;