SÔNG NÀO DÀI NHẤT CHÂU Á

*

*

Trường Giang là con sông dài duy nhất châu Á và đứng thứ ba trên nhân loại sau sông Nin sinh sống Châu Phi, sông Amazon ở Nam Mỹ. Ngôi trường Giang dài khoảng tầm 6.385 km, bắt đầu từ phía tây trung hoa (Thanh Hải) với chảy về phía đông đổ ra biển cả Hoa Đông, Trung Quốc.

Bạn đang xem: Sông nào dài nhất châu á

Chọn: C.


*

9

Các sông nào dưới đây thuộc khối hệ thống sông lớn của Đông Á?

A.

Sông Ấn, sông Hằng.

B.

Sông Mê Công, sông Hoàng Hà, sông trường Giang.

C.

Sông Hoàng Hà, sông trường Giang, sông A- mua.

D.

Sông A-mua, sông Ô-bi.

10

Việt nam là nước nhà thuộc đội nước

A.

đang phạt triển.

B.

công nghiệp phân phát triển.

C.

kém vạc triển.

D.

công nghiệp mới.

11

Đặc điểm khí hậu trông rất nổi bật ở tây-nam Á là

A.

nóng ẩm.

B.

khô hạn.

C.

ẩm ướt.

D.

Xem thêm:

lạnh ẩm.

12

Quốc gia như thế nào trở bắt buộc giàu có phụ thuộc nguồn khoáng sản dầu khí phong phú?

A.

Nhật Bản.

B.

Lào.

C.

Cô-oét.

D.

Việt Nam.

13

Trước đây các nước nam Á bị đế quốc làm sao xâm chiếm?

A.

Đế quốc Mĩ.

B.

Đế quốc Pháp.

C.

Đế quốc Tây Ban Nha.

D.

Đế quốc Anh.

14

Đặc điểm nào sau đâykhông phảilà đặc điểm phát triển tài chính của các non sông và vùng giáo khu Đông Á?

A.

Có nền kinh tế tài chính đang vạc triển, chế tạo nông nghiệp vẫn chính là chủ yếu.

B.

Các nước trở nên tân tiến mạnh: Nhật Bản, trung quốc và Hàn Quốc

C.

Phát triển cấp tốc và duy trì tốc độ lớn lên cao.

D.

Quá trình cải tiến và phát triển từ sản xuất sửa chữa hàng nhập vào đến tiếp tế để xuất khẩu.


Lớp 8Địa lý
2
0

Đồng bởi nào sau đấy là đồng bằng Đông Á? a. Lưỡng Hà B. Ấn - Hằng C. Hoa Bắc D. Sông Mê - Kông


Lớp 8Địa lý
2
1

trong số những con sông lớn ở á lục con sông làm sao chảy qua việt nam

A.sông hoàng hà B.sông mê công C.sông hằng D.sông ấn

 


Lớp 8Địa lý
2
0

Câu 22). Những dòng sông nào tiếp sau đây bị đóng băng vào mùa đông?A. Sông hằng.B. Sông Mê Kong.C. Sông Lê nit - xây.D. Sông trường Giang.Giúp mik cùng với ạ.


Lớp 8Địa lý
5
1

Cho biết những sông nào dưới đây không thuộc khoanh vùng Bắc Á?

A. Sông Ti-grơ, Ơ-phrát

B. Sông Lê-na, I-ê-nit-xây

C. Sông Mê-Công, trường Giang

D. Sông Hoàng Hà, Ti-grơ


Lớp 8Địa lý
2
0

1. Dãy núi làm sao sau đây là ranh giới giữa châu Á với châu Âu ?A.Hi-ma-lay-aB.U-ranC.Côn LuânD. Thiên Sơn.2.Đồng bang nào tiếp sau đây rộng lớn nhất châu Á ?A.Đồng bằng Tây Xi-biaB.Đồng bởi Hoa BắcC.Đồng bởi sông Cửu LongD.Đồng bằng An Hằng.3.Nguồn tài nguyên có trữ luợng mập bacnhất làm việc châu Á ?A.dấu mo và khidotB.đồngC.sắtD.crom4.Ở châu Á,dầu mỏ tập trung nhiểu ởA.khu vực tây nam ÁB.khu vực Đông ÁC.khu vực tây nam ÁD.khu vực Bắc Á5.Sự phân hóa khíhậu của châu Á theo hướng bắc nam chủ yếu doA.dạng hinh khối của lãnh thổ.B.länh thổ trải dài từ vùng rất Bắc mang lại vùng xích đạo.C.ảnh hưởng trẻ khỏe của Thái Binh Dương.D.ành hưởng của hàng núi.sơn nguyên vật dụng so.6.Khíhậu châu Á phân hóa theo hướng đông-tây chủ yếu là doA.địa hình bao gồm độ cao lớn.B.länh thổ kéo dãn chiều Bắc- Nam.C.länh thô rấtrộng và tác động của bức chắn địa hinh


Lớp 8Địa lý
2
0

Câu 11. Sông A-mua ở ở khu vực nào của châu Á?

A. Phái nam Á

B. Bắc Á

C. Tây nam Á

D. Đông Á

Câu 12. Năm 2002, châu lục nào có tỉ lệ ngày càng tăng dân số tự nhiên ngang bởi với núm giới?