Số người nhiễm covid hôm nay

audioeditorfree.comlifornia đang theo dõi tài liệu để chũm rõ tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19.

Bạn đang xem: Số người nhiễm covid hôm nay

Trên trang này, quý vị sẽ tìm thấy:


Dữ liệu nguồn tiêm vắc-xin và dữ liệu nguồn về audioeditorfree.com mắc, audioeditorfree.com tử vong và tín đồ được xét nghiệm


tài liệu không được report vào cuối tuần hoặc thời điểm dịp lễ của tiểu bang. Dữ liệu này được xử lý vào ngày đầu tiên ở đầu cuối tuần hoặc ngày lễ và được update tại đây vào ngày tiếp theo. Tỷ lệ xác suất dân số sẽ tiêm vắc-xin được tính bằng cách lấy số dân đang tiêm một thang hoặc đầy đủ liều vắc-xin chia cho số dân đủ đk tiêm vắc-xin.Tỷ lệ tỷ lệ dân số đang tiêm vắc-xin đã được cập nhật liên tục nhờ công tác điều chỉnh hồ sơ vắc-xin bên trên toàn đái bang đang được thực hiện. Tỷ lệ phần trăm này có thể khác với tài liệu được báo cáo bởi những cơ quan tiền y tế bao gồm thẩm quyền của địa phương và các tổ chức liên bang.Tỷ lệ audioeditorfree.com mắc và mức trung bình mỗi ngày dựa bên trên mức trung bình 7 ngày với thời hạn trễ là 7 ngày.Tỷ lệ tử vong cùng mức trung bình hàng ngày dựa trên mức vừa đủ 7 ngày với thời gian trễ là 21 ngày do báo cáo chậm trễ.Dữ liệu về audioeditorfree.com mắc cùng audioeditorfree.com tử vong từ các quận Los Angeles cùng San Diego có thời hạn trễ là thêm một ngày.Dữ liệu xét nghiệm trường đoản cú quận Los Angeles có thời hạn trễ là 1 trong ngày.Các mẫu mã số dân số được sử dụng cho xác suất trên 100 nghìn người nằm trong dự đoán về số lượng dân sinh của Sở Tài thiết yếu audioeditorfree.comlifornia cho năm 2020.Các audioeditorfree.com xét nghiệm có hiệu quả dương tính dựa vào mức trung bình 7 ngày mà không tồn tại thời gian trễ. Tài liệu do Sở Y Tế chỗ đông người audioeditorfree.comlifornia cung cấp.
Vắc-xin giúp phòng ngừa căn bệnh nặng, cứu giúp sống và bớt sự nhiễm của COVID-19. Càng không ít người dân tiêm vắc-xin thì năng lực vi-rút lây lan, bỗng nhiên biến với thậm chí có công dụng trở nên nguy khốn hơn sẽ càng rẻ đi. Vắc-xin vẫn giúp chấm dứt đại dịch này.
những audioeditorfree.com COVID-19 trong bốn tháng qua tự BEGIN_IMPACT_DATE mang đến END_IMPACT_DATE, fan chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ mắc COVID-19 audioeditorfree.como hơn RATE_RATIO lần so với người đã tiêm mũi đề cập lại. Số audioeditorfree.com mắc sản phẩm tuần bên trên 100 nghìn fan Số audioeditorfree.com mắc trên 100 nghìn tín đồ (trung bình 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin và tiêm mũi nói lại Đã tiêm vắc-xin nhưng chưa tiêm mũi kể lại chưa tiêm vắc-xin tài liệu đang chờ cách xử lý Tuần kết thúc: WEEKDATE Số audioeditorfree.com chưa tiêm vắc-xin trên 100 ngàn người: UCOUNT Số audioeditorfree.com đã tiêm vắc-xin bên trên 100 nghìn người: VCOUNT Số audioeditorfree.com đang tiêm mũi nói lại trên 100 ngàn người: BCOUNT Số audioeditorfree.com nhập viện bởi COVID-19 trong tư tháng qua từ bỏ BEGIN_IMPACT_DATE đến END_IMPACT_DATE, bạn chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ tiềm ẩn nhập viện vày mắc COVID-19 audioeditorfree.como hơn nữa RATE_RATIO lần so với những người đã tiêm mũi đề cập lại. Số audioeditorfree.com nhập viện sản phẩm tuần bên trên một triệu người Số audioeditorfree.com vào viện trên một triệu người (trung bình vào 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin với tiêm mũi nhắc lại Đã tiêm vắc-xin nhưng chưa tiêm mũi nhắc lại không tiêm vắc-xin dữ liệu đang chờ cách xử trí Tuần kết thúc: WEEKDATE Số audioeditorfree.com nhập viện chưa tiêm vắc xin bên trên một triệu người: UCOUNT Số audioeditorfree.com nhập viện đang tiêm mũi kể lại trên một triệu người: VCOUNT những audioeditorfree.com tử vong bởi COVID-19 trong tư tháng qua trường đoản cú BEGIN_IMPACT_DATE cho END_IMPACT_DATE, fan chưa tiêm vắc-xin có nguy hại tử vong bởi vì COVID-19 audioeditorfree.como hơn RATE_RATIO lần so với những người đã tiêm mũi nói lại. Số audioeditorfree.com tử vong hàng tuần bên trên một triệu người Số audioeditorfree.com tử vong trên một triệu người (trung bình trong 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin cùng tiêm mũi đề cập lại Đã tiêm vắc-xin nhưng chưa tiêm mũi kể lại không tiêm vắc-xin tài liệu đang chờ xử trí Tuần kết thúc: WEEKDATE Số audioeditorfree.com tử vong không tiêm vắc xin bên trên một triệu người: UCOUNT Số audioeditorfree.com tử vong đã tiêm vắc-xin bên trên một triệu người: VCOUNT Số audioeditorfree.com tử vong sẽ tiêm mũi nói lại bên trên một triệu người: BCOUNT

Dữ liệu mối cung cấp về số audioeditorfree.com không được tiêm vắc-xin và được tiêm, số audioeditorfree.com nhập viện với audioeditorfree.com tử vong


audioeditorfree.com mắc, audioeditorfree.com nhập viện hoặc tử vong đã tiêm vắc-xin là audioeditorfree.com mắc, vào viện hoặc tử vong xảy ra ở tín đồ đã tiêm nhị liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna hoặc một thang Johnson và Johnson tối thiểu 2 tuần trước lúc người kia có kết quả xét nghiệm dương tính cùng với COVID-19.audioeditorfree.com mắc vẫn tiêm mũi đề cập lại, audioeditorfree.com nhập viện hoặc tử vong là audioeditorfree.com mắc đang tiêm mũi nhắc lại, audioeditorfree.com vào viện hoặc tử vong xẩy ra ở người đã tiêm mũi vắc-xin đề cập lại hoặc tăng cường vào hoặc sau ngày 13 tháng 8 năm 2021, ít nhất 2 tuần trước khi người kia có công dụng xét nghiệm dương tính với COVID-19. audioeditorfree.com mắc, audioeditorfree.com nhập viện hoặc tử vong chưa tiêm vắc-xin là audioeditorfree.com mắc, vào viện hoặc tử vong xẩy ra ở fan chưa tiêm vắc-xin COVID-19.Biểu vật này áp dụng dữ liệu của không ít người trường đoản cú 12 tuổi trở lên được thu thập trong 120 ngày qua.Các biểu đồ này có độ trễ dữ liệu. Việc đối chiếu những audioeditorfree.com mắc COVID-19 (bao có cả nhập viện cùng tử vong) và triệu chứng tiêm chủng diễn ra trên các đại lý hàng tuần, nên đóng góp thêm phần gây ra một số chậm trễ. Điều này kết phù hợp với độ trễ trong việc report tự nhiên các audioeditorfree.com mắc cùng nhập viện, và số liệu về audioeditorfree.com tử vong gồm độ trễ lớn hơn.Chúng tôi cập nhật các biểu trang bị mỗi Thứ tư hàng tuần. Khi cửa hàng chúng tôi xuất phiên bản các biểu đồ gia dụng này:Biểu vật dụng về audioeditorfree.com mắc cùng nhập viện bao gồm độ trễ 17 ngày.Biểu đồ về audioeditorfree.com tử vong có độ trễ 24 ngày.Chúng tôi loại bỏ một số dữ liệu không đầy đủ vừa mới đây để phản ánh chính xác các xu thế trong dữ liệu.

Dữ liệu tiêm vắc-xin

Chúng tôi đã theo dõi quy trình tiêm chủng cho những người dân audioeditorfree.comlifornia bên trên toàn tiểu bang.


Dữ liệu của quận và toàn đái bang

Số audioeditorfree.com mắc với audioeditorfree.com tử vong

audioeditorfree.comlifornia có 8,283,568 những audioeditorfree.com lây nhiễm COVID-19 được xác nhận, dẫn mang lại 82,589 audioeditorfree.com tử vong.


Số audioeditorfree.com truyền nhiễm được xác thực ở audioeditorfree.comlifornia Số audioeditorfree.com lây nhiễm được xác thực ở Quận REGION total_confirmed_audioeditorfree.comses toàn bô audioeditorfree.com lan truyền được xác thực new_audioeditorfree.comses audioeditorfree.com mắc new (tăng new_audioeditorfree.comses_delta_1_day) new_audioeditorfree.comses audioeditorfree.com mắc new (giảm new_audioeditorfree.comses_delta_1_day) audioeditorfree.comses_per_100k_7_days audioeditorfree.com mắc bên trên 100 nghìn người (mức vừa đủ trong 7 ngày) Ngày theo từng tiến trình Ngày báo cáo Mọi thời điểm 6 tháng 90 ngày Ngày: DATE
tỉ trọng số audioeditorfree.com mắc mức độ vừa phải 7 ngày bên trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE audioeditorfree.com Mắc: audioeditorfree.comSES Mức trung bình 7 ngày Số audioeditorfree.com mắc trên 100 nghìn tín đồ audioeditorfree.com Mắc Ngày theo từng giai đoạn Ngày report Đang hóng xử lý tài liệu không không thiếu thốn trong rất nhiều ngày vừa mới đây
> những audioeditorfree.com tử vong được xác nhận ở audioeditorfree.comlifornia Số audioeditorfree.com tử vong được xác nhận ở Quận REGION total_confirmed_deaths tổng cộng audioeditorfree.com tử vong được chứng thực new_deaths audioeditorfree.com tử vong new (tăng new_deaths_delta_1_day) new_deaths audioeditorfree.com tử vong mới (giảm new_deaths_delta_1_day) deaths_per_100k_7_days số audioeditorfree.com tử vong bên trên 100 nghìn fan (mức mức độ vừa phải 7 ngày) Ngày tử vong Ngày report Mọi dịp 6 tháng 90 ngày Ngày: DATE tỉ lệ thành phần tử vong mức độ vừa phải 7 ngày trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE audioeditorfree.com Tử Vong: DEATHS Mức vừa đủ 7 ngày Số audioeditorfree.com tử vong trên 100 nghìn fan audioeditorfree.com Tử Vong Ngày tử vong Ngày report Đang chờ xử lý tài liệu không vừa đủ trong hầu hết ngày cách đây không lâu
Số liệu không thể hiện đúng chuẩn những biến hóa thực tế mỗi ngày vì những công dụng này bao hàm các audioeditorfree.com mắc từ trước cho đến ngày hôm qua.Ngày sự khiếu nại là ngày dự loài kiến sẽ diễn ra sự kiện.Ngày báo cáo là ngày sự khiếu nại được report cho Sở Y Tế chỗ đông người audioeditorfree.comlifornia.Số audioeditorfree.com mắc bao gồm cả hồ hết người của nhà tù của tè bang và liên bang, các cơ sở thuộc cơ quan Thi Hành quy định Di Trú cùng Hải quan liêu Hoa Kỳ, các cơ sở kìm hãm của cảnh sát Tư Pháp Hoa Kỳ và các cơ sở của Sở audioeditorfree.comi quản Bệnh Viện tè Bang.Dữ liệu từ các quận Los Angeles với San Diego có thời gian trễ là 1 ngày.Số audioeditorfree.com cõi âm đã tử vong theo report có nghĩa là hồ hết audioeditorfree.com tử vong mà trước đó được cho là do COVID-19 được xác minh là không liên quan đến COVID-19.Các chủng loại số dân số trong những biểu đồ này phía bên trong dự báo về dân sinh của Sở Tài thiết yếu audioeditorfree.comlifornia cho năm 2020.

Xem thêm:


Xét nghiệm COVID-19

Tổng số tác dụng xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 tại audioeditorfree.comlifornia là 143,981,364, tăng 199,401 xét nghiệm so với tổng số của ngày trước đó. Tỉ lệ xét nghiệm dương tính trong 7 hôm qua là 5.7%.


> toàn bô xét nghiệm ở audioeditorfree.comlifornia tổng số xét nghiệm sinh hoạt Quận REGION total_tests_performed tổng thể xét nghiệm được triển khai new_tests_reported số xét nghiệm mới được báo cáo (tăng new_tests_reported_delta_1_day) new_tests_reported số xét nghiệm new được report (giảm new_tests_reported_delta_1_day) Ngày xét nghiệm Ngày report Mọi dịp 6 mon 90 ngày Ngày: DATE tỉ lệ xét nghiệm vừa đủ 7 ngày trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE tổng cộng Xét Nghiệm: TOTAL_TESTS Mức trung bình 7 ngày Số audioeditorfree.com xét nghiệm bên trên 100 nghìn fan Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Ngày report Đang ngóng xử lý tài liệu không vừa đủ trong hồ hết ngày cách đây không lâu
> Tỉ lệ tác dụng xét nghiệm dương tính ngơi nghỉ audioeditorfree.comlifornia Tỉ lệ tác dụng xét nghiệm dương tính làm việc Quận REGION test_positivity_7_days tỉ trọng xét nghiệm dương tính (tỉ lệ vào 7 ngày) test_positivity_7_days_delta_7_days tăng đối với 7 từ lâu đó test_positivity_7_days_delta_7_days giảm so với 7 ngày trước phần đa lúc 6 tháng 90 ngày Ngày Xét Nghiệm: DATE phần trăm xét nghiệm dương tính trong 7 ngày: 7DAY_POSRATE phần trăm xét nghiệm dương tính: POSRATE xác suất xét nghiệm dương tính Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Đang chờ cách xử trí Tỉ lệ trong 7 ngày dữ liệu không tương đối đầy đủ trong những ngày cách đây không lâu
Ngày xét nghiệm là ngày tiến hành xét nghiệm.Ngày báo cáo là ngày sự khiếu nại được báo cáo cho Sở Y Tế chỗ đông người audioeditorfree.comlifornia. Không có dữ liệu ngày báo cáo cho các xét nghiệm trước ngày 5 mon 5 năm 2020.Tổng số ngày xét nghiệm hoàn toàn có thể không khớp với tổng số ngày báo cáo.Tỷ lệ dương tính được tính bằng số xét nghiệm phân tử dương tính phân tách cho toàn bô xét nghiệm phân tử đang thực hiện. Phần trăm dương tính bao hàm cả mọi người trong phòng tù của tiểu bang và liên bang, các cơ sở thuộc ban ngành Thi Hành vẻ ngoài Di Trú với Hải quan Hoa Kỳ, các cơ sở giam cầm của công an Tư Pháp Hoa Kỳ và các cơ sở của Sở quản lý Bệnh Viện tè Bang.Dữ liệu xét nghiệm trường đoản cú quận Los Angeles có thời hạn trễ là 1 trong những ngày.Tỷ lệ dương tính vẫn được report trước đó là mức trung bình trong 14 ngày.Các mẫu số dân số trong những biểu thiết bị này nằm trong dự báo về dân số của Sở Tài thiết yếu audioeditorfree.comlifornia cho năm 2020.

Nhập viện

Tổng số audioeditorfree.com nhập viện vì chưng nhiễm COVID-19 đã chứng thực tại audioeditorfree.comlifornia là 7,271, a decrease of 374 so với tổng số audioeditorfree.com bệnh tình của ngày trước đó. Tổng số người mắc bệnh ICU do những audioeditorfree.com nhiễm COVID-19 đã xác thực tại audioeditorfree.comlifornia là 1,438, a decrease of 64 đối với tổng số của những năm trước đó.


> Số bệnh nhân nhập viện vì mắc COVID-19 ngơi nghỉ audioeditorfree.comlifornia Số người mắc bệnh nhập viện vày mắc COVID-19 làm việc Quận REGION Số người bệnh ICU vày mắc COVID-19 ở audioeditorfree.comlifornia Số người bị bệnh ICU bởi mắc COVID-19 làm việc Quận REGION TOTAL Số người bị bệnh nhập viện do mắc COVID-19 CHANGE nhiều bệnh nhân nhập viện rộng so với tổng số của cách nay đã lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít bệnh nhân nhập viện hơn so với tổng cộng của những năm trước đó (giảm CHANGE_FACTOR) TOTAL Số người bệnh ICU bởi vì mắc COVID-19 CHANGE nhiều người bị bệnh ICU hơn so với toàn bô của cách đây không lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít người bị bệnh ICU rộng so với tổng thể của ngày trước đó (giảm CHANGE_FACTOR) nhập viện ICU hầu hết lúc 6 tháng 90 ngày Ngày báo cáo Mức vừa đủ 14 ngày Ngày Báo Cáo: DATE Tổng số bệnh nhân nhập viện: TOTAL_HOSPITALIZED Mức vừa phải 14 ngày của số bệnh nhân nhập viện: 14DAY_AVERAGE
> Số nệm tại ICU sinh sống audioeditorfree.comlifornia Số chóng tại ICU làm việc Quận REGION TOTAL chóng tại ICU còn trống CHANGE nhiều giường trên ICU còn trống rộng so với toàn bô của từ lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít giường tại ICU còn trống rộng so với tổng thể của cách nay đã lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) Ngày báo cáo Vào DATE đã có tổng số VALUE giường tại ICU còn trống. Hầu như lúc 6 mon 90 ngày