Giá Sách Giáo Khoa Lớp 1

*
Giảm giá chỉ vpp - Đồ cần sử dụng học viên 5%
*
Giảm giá chỉ thứ chơi 5%
*
Giảm kệ đựng sách giáo khoa 5%
*
Giảm kệ sách tsi mê khảo10%
*
Giảm sách vnạp năng lượng học10%
*
Giảm giá chỉ Combo sách15%


Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 1 - Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống - Năm 2021-(21 Cuốn)

STTTên sản phẩmGiá bìa
1Giáo dục thể chất 1 - Kết nối (Sở 1) 16.000
2Đạo đức 1 - Kết nối (Bộ 1) 12 nghìn
3Mĩ thuật 1 - Kết nối (Sở 1) 12 ngàn
4Hoạt hễ trải đời 1 - Kết nối (Bộ 1) 15.000
5Âm nhạc 1 - Kết nối (Bộ 1) 11.000
6Toán 1/1 - Kết nối (Sở 1) 17.000
7Toán 50% - Kết nối (Sở 1) 16.000
8Tiếng Việt 1/1 - Kết nối (Sở 1) 30.000
9Tiếng Việt 50% - Kết nối (Bộ 1) 29.000
10Tự nhiên xã hội 1 - Kết nối (Bộ 1) 21.000
11VBT đạo đức 1 - Kết nối (Sở 1) 11.000
12VBT mĩ thuật 1 - Kết nối (Sở 1) 10.000
13VBT hoạt động đề nghị 1 - Kết nối (Bộ 1) 9.000
14VBT âm thanh 1 - Kết nối (Sở 1) 8.000
15VBT toán 1/1 - Kết nối (Bộ 1) 16.000
16VBT toán thù 1/2 - Kết nối (Sở 1) 16.000
17VBT giờ đồng hồ Việt 1/1 - Kết nối (Bộ 1) 13.000
18VBT giờ Việt 50% - Kết nối (Sở 1) 13.000
19Tập viết 1/1 - Kết nối (Bộ 1) 9.000
20Tập viết 1/2 - Kết nối (Bộ 1) 8.000
21VBT thoải mái và tự nhiên thôn hội 1 - Kết nối (Bộ 1) 13.000
Tổng305.000

shop CP. sản xuất sách Giáo Dục-Nhà xuất bản giáo dục và đào tạo Việt Namlà Đơn vị xây cất ưng thuận Sách giáo khoa năm học tập 2021 - 2022. Trân trọng ra mắt cho tới Quý thầy/Cô, phú huynh vàcác em học viên.