Đơn Vị Đo Lường Tiếng Anh

Các đơn vị chức năng đo lường của Mỹ trọn vẹn không giống cùng với Việt Nam. Tại nước ta. Chúng ta được học tập những đơn vị đo lường về độ dài nhỏng mét (m), diện tích S là mét vuông (m2 ) tốt thể tích là mét kăn năn (m3)…


*

Tuy nhiên, sinh sống Mỹ đơn vị đo khối lượng là pound, khoảng cách là inch, mile…Bài học ngày từ bây giờ sẽ cung ứng mang lại chúng ta từ vựng tiếng anh về đơn vị chức năng giám sát và đo lường của Mỹ để triển khai quen thuộc cùng ko cảm giác bỡ ngỡ khi nghe đến bạn phiên bản xứ đọng sử dụng chúng.

Bạn đang xem: Đơn vị đo lường tiếng anh

Và ngược lại, họ còn rất có thể hướng dẫn cho người Mỹ mang đến nước ta nữa nên không như thế nào. Bắt đầu nhé.

Quý khách hàng hoàn toàn có thể xem thêm đoạn phim bài học về những đơn vị chức năng tín trong tiếng anh bên dưới dây để học cách phân phát âm và dễ dàng ghi ghi nhớ rộng.

Khoảng bí quyết, độ dài, chiều cao (Length)

Inch (Inches). Viết tắt in (1 in = 2.54 cm)

Foot (Feet). Viết tắt ft (1 foot = 30.48 cm)

Yard (Yards). Viết tắt yd (1 yard = 0.9144 m)

Mile (Miles). Viết tắt ngươi (1 mile = 1.60934 km)

1 foot = 12 inches1 yard = 3 feet = 36 inches1 mile = 1,760 yards = 5,280 feet = 63,360 inches

Khối lượng (Mass, weight)

Ounce (Ounces). Viết tắt oz (1 oz = 28.3495 gram)

Pound (Pounds). Viết tắt lb (1 lb = 0.453592 kilogram)

Ton (Tons)

1 pound = 16 ounces1 Ton = 2,000 pounds = 32,000 ouncesDung tích chất lỏng(Liquid Volume)

Teaspoon (Teaspoons). Viết tắt tsp (1 tsp = 4.92892 ml)

Tablespoon (Tablespoons). Viết tắt tbsp (1 tbsp = 14.7868 ml)

Fluid Ounce (Fluid Ounces).

Xem thêm:

Viết tắt fl oz (1 oz = 29.5735 ml)

Cup (Cups). Viết tắt cp (1 cp = 236.588 ml)

Pint (Pints). Viết tắt pt (1pt = 0.473176 liter)

Quart (Quarts). Viết tắt qt (1qt = 0.946353 liter)

Gallon (Gallons). Viết tắt gal (1 gal = 3.78541 liter)

1 Gallon = 4 quarts = 8 pints = 16 cups= 128 fluid ounces

Thể tích chất rắn (Capađô thị Volume)

Cubic inch (Cubic inches). Viết tắt in³ (1 in³ =16.3871 cm³)

Cubic foot (Cubic feet). Viết tắt yt³ (1 yt³ = 0.0283168 m³)

Cubic yard (Cubic yards). Viết tắt yd³ (1 yd³ = 0.764555 m³)

1 cubic foot = 1728 cubic inches1 cubic yard = 27 cubic feet1 cubic yard = 27 cubic feet = 46,656 cubic inches

Diện tích (Area)

Square inbít (Square inches). Viết tắt in² (1 in² = 6.4516 cm²)

Square foot (Square feet). Viết tắt ft² (1 ft² = 9.2903 dm²)

Square yard (Square yards). Viết tắt yd² (1 yd² = 0.836127 m²)

Square mile (Square miles). Viết tắt mi² (1 mi² ~ 2.58999 km²)

Acre (Acres) (1 acre ~ 0.4 hec)

1 square foot = 144 square inches1 square yard = 9 square feet1 acre = 4840 square yards1 square mile or 1 section = 640 acres