ĐIỂM CHUẨN SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG

audioeditorfree.com cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường cấp tốc nhất, tương đối đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo không thiếu thông tin trường mã ngành của ngôi trường Đại học Sư Phạm – Đại học tập Đà Nẵng để đưa thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào ngôi trường Đại học tập Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng như sau:

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học tập bạ

Giáo dục tè học

18

21,5

22,85

25

Giáo dục công dân

18

18,5

21,25

18

Giáo dục bao gồm trị

18

18,5

23,5

18

Sư phạm Toán học

19

20,5

22,4

27,25

Sư phạm Tin học

19,40

18,5

19,75

18

Sư phạm vật dụng lý

18

18,5

23,4

24

Sư phạm Hoá học

18,05

18,5

24,4

26,75

Sư phạm Sinh học

18,30

18,5

19,05

18

Sư phạm Ngữ văn

19,50

21

24,15

25,50

Sư phạm kế hoạch sử

18

18,5

23

18

Sư phạm Địa lý

18

18,5

21,5

18

Giáo dục Mầm non

18,35

19,25

19,35

Sư phạm Âm nhạc

23,55

19

18,25

Sư phạm công nghệ tự nhiên

18,05

18,5

19,3

18

Sư phạm lịch sử vẻ vang - Địa lý

18

18,5

21,25

18

Sư phạm Tin học tập và technology Tiểu học

18,15

18,5

19,85

18

Công nghệ sinh học

15,20

15

16,15

15

Vật lý học

17

Hóa học

15

15

17,55

15

Hóa học (Chất lượng cao)

15,50

15,25

18,65

Khoa học môi trường

18,45

Toán ứng dụng

18,50

Công nghệ thông tin

15,05

15

15,15

15

Công nghệ tin tức (Chất lượng cao)

15,10

15,25

17

Văn học

15

15

15,5

15

Lịch sử

15,75

15

15

15

Địa lý học

15

15

15

15

Việt phái nam học

18

16,5

15

16

Việt Nam học (Chất lượng cao)

15

16,75

15,25

Văn hoá học

15

15

15

15

Tâm lý học

15

15,5

16,25

21

Tâm lý học (Chất lượng cao)

15,25

15,75

16,75

Công tác xóm hội

15

15

15,25

15

Báo chí

20

21

22,5

24

Báo chí (Chất lượng cao)

20,15

21,25

23

Quản lý tài nguyên và môi trường

16,05

15

15,4

15

Quản lý tài nguyên và môi trường xung quanh (Chất lượng cao)

18,45

15,25

Công nghệ tin tức (đặc thù)

16,55

15

Sư phạm Công nghệ

18,5

18

Giáo dục Thể chất

18,5

17,81

Tìm hiểu những trường ĐH khu vực Miền Trung nhằm sớm có ra quyết định trọn ngôi trường nào mang lại giấc mơ của bạn.


*

*

*
*
*
*
*
*
*