DH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM

Cấp học bổng học kỳ một năm học đầu tiên: bằng một nửa học phí mang đến nữ học 11 ngành kỹ thuật (*); 25% nữ học 6 ngành kỹ thuật (**)

Hệ Nhân tài

Hệ đại trà

Hệ chất lượng cao dạy dỗ bởi giờ Việt

Hệ chất lượng cao dạy dỗ bởi giờ Anh

Tổ hòa hợp môn xét tuyển (in đậm là môn chính nhân thông số 2)

Mã ngành

Mã ngành

Mã ngành

Mã ngành

1

CNKT năng lượng điện, năng lượng điện tử **

 

7510301D

7510301C

7510301A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán, Lý, Hóa (A00).Tân oán, Lý, Anh (A01).Tân oán, Vnạp năng lượng, Anh (D01).Tân oán, Anh, Khoa học thoải mái và tự nhiên (KHTN) (D90).

Bạn đang xem: Dh sư phạm kỹ thuật tphcm

2

CNKT điện tử - viễn thông

 

7510302D

7510302C

7510302A

3

CNKT năng lượng điện tử - viễn thông (Chất lượng cao Việt – Nhật)

 

 

7510302N

 

4

CNKT sản phẩm tính

 

7480108D

7480108C

7480108A

5

CNKT tinh chỉnh và điều khiển cùng auto hóa **

7510303NT

7510303D

7510303C

7510303A

6

Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) **

 

7520212D

 

 

7

Hệ thống nhúng và IoT**

 

7480118D

  

8

Robot với trí tuệ nhân tạo

7510209NT

   

9

CN sản xuất sản phẩm *

 

7510202D

7510202C

7510202A

10

công nhân chế tạo đồ vật * (Chất lượng cao Việt – Nhật)

 

 

7510202N

 

11

CNKT cơ điện tử *

7510203NT

7510203D

7510203C

7510203A

12

CNKT cơ khí *

 

7510201D

7510201C

7510201A

13

Kỹ thuật công nghiệp *

 

7520117D

 

 

14

Kỹ nghệ gỗ với nội thất **

 

7549002D

 

 

15

CNKT dự án công trình xây dựng*

 

7510102D

7510102C

7510102A

16

Kỹ thuật kiến thiết công trình xây dựng giao thông vận tải *

 

7580205D

  

17

Quản lý gây ra **

 

7580302D

  

18

Hệ thống nghệ thuật dự án công trình kiến thiết *

 

7510106D

  

19

Quản lý và quản lý và vận hành hạ tầng

 

7840110D

  

20

CNKT ô tô *

7510205NT

7510205D

7510205C

7510205A

21

CNKT nhiệt *

 

7510206D

7510206C

7510206A

22

Năng lượng tái chế tác **

 

7510208D

 

 

23

công nhân thông tin

7480201NT

7480201D

7480201C

7480201A

24

Kỹ thuật dữ liệu

 

7480203D

 

 

25

Quản lý công nghiệp

 

7510601D

7510601C

7510601A

26

Kế toán

 

7340301D

7340301C

 

27

Thương mại năng lượng điện tử

 

7340122D

7340122C

 

28

Logistics cùng quản lý chuỗi cung ứng

7510605NT

7510605D

 

 

29

Kinch doanh Quốc tế

 

7340120D

 

 

30

Công nghệ may

 

7540209D

7540209C

 

31

công nhân Kỹ thuật in

 

7510801D

7510801C

 

32

Thiết kế đồ dùng họa

 

7210403D

Văn, Vẽ ĐT, Vẽ TT (V07);

Toán, Văn, Vẽ TT (V01);

Tân oán, Anh, Vẽ TT (V02);

Văn, Anh, Vẽ TT (V08).

33

Kiến trúc

 

7580101D

Toán, Văn, Vẽ ĐT (V03);

Toán thù, Lý, Vẽ ĐT (V04);

Toán, Anh, Vẽ ĐT (V05);

Văn, Anh, Vẽ ĐT (V06).

34

Kiến trúc nội thất

 

7580103D

35

Công nghệ vật liệu

 

7510402D

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán thù, Lý, Anh (A01);

Tân oán, Hóa, Anh (D07);

Tân oán, Anh, KHTN (D90).

Xem thêm:

36

CNKT môi trường

 

7510406D

7510406C

 

Toán thù, Lý, Hóa (A00).

Toán thù, Hóa, Sinh (B00).

Tân oán, Hóa, Anh (D07). 

Toán, Anh, KHTN (D90).

37

CN thực phẩm

 

7540101D

7540101C

7540101A

38

CNKT hóa học

 

7510401D

7510401C

 

39

Quản trị NH với DV ăn uống

 

7810202D

Toán thù, Lý, Hóa (A00);

Toán thù, Vnạp năng lượng, Anh (D01);

Toán thù, Lý, Anh (A01);

Toán, Hóa, Anh (D07). 

40

Thiết kế thời trang

 

7210404D

7210404C

Toán, Anh, Vẽ TT (V02);

Toán, Văn, Vẽ TT (V01);

Toán, Vẽ ĐT, Vẽ TT (V09);

Văn, Vẽ ĐT, Vẽ TT (V07)

41

Sư phạm tiếng Anh

 

7140231D

  

Toán, Vnạp năng lượng, Anh (D01).

Toán thù, Anh,KHXH (D96)

42

Ngôn ngữ Anh

 

7220201D