Căng Thẳng Tiếng Anh Là Gì

Sẵn sàng du học tập – Để bảo rằng bạn hiện giờ đang bị stress, trong giờ đồng hồ Anh có khá nhiều thành ngữ diễn tả điều này một bí quyết sinh động. 10 thành ngữ tiếp sau đây rất phổ biến, họ cùng học nhé.

Bạn đang xem: Căng thẳng tiếng anh là gì

*

1. Have too much on one’s plate

Nghĩa black là có vô số thứ trên cái dĩa của một ai kia – câu này có nghĩa là bạn đang sẵn có một mớ quá trình cần xử lý nên khôn xiết căng thẳng.

Ví dụ:

Please, you should sympathize with her. She has too much on her plate.

Xin hãy thông cảm đến cô ấy. Cô ấy vượt căng thẳng.

2. Snap someone’s head off

Nghĩa black là cắm đứt đầu của người nào đó – có nghĩa là khi chúng ta đang bực bội không thể kiểm soát nổi cơn giận.

Ví dụ:

Boss: I still have not received the sale report that I asked you lớn do. What’s wrong with you? This is the third time I have asked.

Ông chủ: Tôi vẫn chưa nhận ra báo cáo bán hàng mà tôi yêu cầu cậu làm. Có chuyện gì với cậu vậy? Đây là lần máy 3 tôi hỏi rồi đấy.

Tom: I’m not a robot, what more vị you want me khổng lồ do? Tell your secretary to do that, I’m tired of this job, I quit.

Tom: Tôi chưa hẳn con rô bốt, ông còn mong muốn tôi làm gì nữa? Hãy bảo thư ký của ông làm báo cáo đó. Tôi chán bài toán này lắm rồi. Tôi quăng quật việc.

Boss: Oh, don’t need to snap my head off like that. Go home and relax for several days.

Ông chủ: Oh, không nhất thiết phải căng thẳng với tôi như vậy. Về nhà cùng nghỉ ngơi vài ba ngày đi.

3. Someone get on one’s nerves

Nghĩa black là ai đó cồn vào rễ thần kinh của người khác – có nghĩa là bị ai gây nặng nề chịu, bực bội.

Ví dụ:

I dislike that bird, its voice gets on my nerves.

Tôi không thích con chim đó, chiếc giọng hót của nó khiến tôi cực nhọc chịu.

4. Someone drive one crazy

Cụm này tức là làm mang đến ai kia phát cáu, bực bội.

Ví dụ:

The neighbor’s dog drives me crazy. It barks all night every day.

Con chó nhà hàng xóm làm tôi phân phát điên. Ngày như thế nào nó cũng sủa trong cả cả đêm.

5. Have had it up khổng lồ here

Nghĩa black là đã chịu đựng đựng đủ rồi, tới mức mất kiểm soát, bắt buộc chịu thêm được nữa.

Xem thêm:

Ví dụ:

I have had it up lớn here with my boss’s demands. I’m leaving this company today.

Tôi chịu đựng hết nổi với các yêu ước của ông công ty rồi. Tôi vẫn rời doanh nghiệp ngày hôm nay.

6. My head’s about khổng lồ explode

Nghĩa của thành ngữ này là đầu tôi mong nổ tung rồi.

Ví dụ:

I’ve been working a month without a day off. I feel like my head’s about to explode. I need get out of here.

Tôi đã thao tác cả mon mà không có một ngày ngủ nào. Tôi thấy đầu sắp tới nổ tung rồi. Tôi cần thoát ra khỏi đây.

7. I can’t take it anymore

Cụm này nghĩa là cấp thiết nhận thêm cái gì nữa, đầy đủ quá rồi.

Ví dụ:

I received workload much more than 2 times, so I can’t take it anymore.

Tôi đã nhận được khối lượng các bước nhiều gấp đôi nên tôi thiết yếu chịu đựng thêm nữa.

8. Have a lot on one’s mind

Cụm này có nghĩa là có rất nhiều thứ trong đầu, có vô số điều buộc phải lo lắng.

Ví dụ:

This is my difficult time. I have a lot on my mind.

Đây là thời kỳ khó khăn của tôi. Có rất nhiều điều nên lo nghĩ.

9. Not feeling yourself

Cấu trúc này tức là không còn là chính mình bởi bị căng thẳng mệt mỏi vì một điều gì đó.

Ví dụ:

Daisy hasn’t been feeling herself ever since she lost her boyfriend.

Daisy dường như không thấy còn là một chính mình kể từ thời điểm cô ấy mất đi người bạn trai.

10. I can’t stand it

Cấu trúc này có nghĩa là không thể chịu đựng được.

Ví dụ:

I lost all my money on stock market. I went bankrupt. I can’t stand it.

Tôi đã mất hết tiền vào thị trường chứng khoán. Tôi vỡ nợ rồi. Tôi thiết yếu chịu đựng nổi nữa.