Cách Sử Dụng Câu Điều Kiện

Bài viết giới thiệu về những loại câu đk (conditional sentences) trong giờ đồng hồ Anh: Câu điều kiện loại 0,1,2,3 và các loại khác; đương nhiên ví dụ nuốm thể
*

Câu điều kiện là gì

Trong tiếng Anh, câu đk (conditional sentences) là các câu phức mô tả một kết quả xảy ra xuất phát từ một giả thiết. Câu điều kiện có 2 phần: mệnh đề đưa thiết (If-clause) và mệnh đề hiệu quả hay còn được gọi là mệnh đề chủ yếu (main clause)

Xét các ví dụ sau:

If you drink much alcohol, your health suffers.

Bạn đang xem: Cách sử dụng câu điều kiện

(Nếu các bạn uống những rượu, sức khỏe của các bạn sẽ giảm sút.)

If you study hard enough, you will pass the university entrance exam.

(Nếu bạn học hành đủ siêng chỉ, các bạn sẽ vượt qua kỳ thi đầu vào đại học.)

If she had a pay raise, she could afford a new home.

Xem thêm:

(Nếu cô ấy được tăng lương, cô ấy chắc hẳn rằng đã cài được nhà new rồi.)

If his family had been richer, he would have had a happy childhood.

(Nếu gia đình cậu ta giàu có hơn, cậu ta có lẽ rằng đã đã có được một tuổi thơ hạnh phúc.)

Trong các ví dụ trên, các mệnh đề theo sau “If” là các mệnh đề điều kiện; các mệnh đề không đi thuộc “If” với được phân cách với mệnh đề đk qua vết phẩy là các mệnh đề kết quả. Fan học cũng lưu ý động từ nghỉ ngơi mệnh đề điều kiện và mệnh đề hiệu quả được chia khác nhau (trừ ví dụ 1). Xung quanh ra, rượu cồn từ ở các mệnh đề cũng khá được chia khác nhau giữa những ví dụ. Điều này là do ngữ pháp giờ đồng hồ Anh gồm 4 loại câu điều kiện mang mục đích truyền đạt không giống nhau. Theo lần lượt từ lấy ví dụ 1 đến ví dụ 4 là câu điều kiện loại 0, 1, 2 cùng 3. Các động từ ở các ví dụ này sẽ không được phân chia theo các thì trong tiếng Anh, mà lại được phân chia theo các mục đích truyền đạt này.

Ngữ pháp giờ Việt cũng tồn tại cấu trúc câu điều kiện. Tuy nhiên, để biểu lộ các mục tiêu truyền đạt khác nhau, giờ Việt sử dụng các trợ từ cùng phụ từ: chắc, tất cả lẽ, rồi, hoặc dựa vào ngữ cảnh giao tiếp.

Ví dụ: Cậu A rất gồm tiềm năng về ngôn ngữ. Nếu mà cậu ấy siêng rộng chút thì vững chắc sẽ còn thành công hơn thế nữa rồi. (*Thực tế cậu A chưa hẳn kiểu người siêng năng)